Rongrong Huang, CPA

导师介绍

名副其实的学霸,CPA均分达到Distinction。多年事务所和公司会计工作经验,理论与实践高度结合的典范。目前在物流公司从事内部会计。乐于分享自己的经验和学习方法,是良师,亦是挚友。
欢迎选择我的CPA CBI课程

 

导师课程

AU$770

澳亚英才 CPA 2021S1 – CBI 假期早鸟

AU$770

澳亚英才 CPA 2021S1 – CBI (C) 假期早鸟

AU$99

澳亚英才 CPA 2021S1 冲刺复习 – CBI

AU$99

澳亚英才 CPA 2021S1 冲刺复习 – CBI (C)

AU$770

澳亚英才 CPA 2021S2 – CBI 假期早鸟

AU$770

澳亚英才 CPA 2021S2 – CBI (C) 假期早鸟

AU$99

澳亚英才 CPA 2021S2 冲刺复习 – CBI

« » 1 / 2

Scroll to Top